Allmänna villkor

Runners Club allmänna villkor


1. Medlemskapet
Detta medlemskap är personligt och ger medlemmen rättighet till Runners Clubs utbud. Medlemskapet får inte överlåtas eller säljas.

2. Hälsotillstånd
Varje medlem ansvarar för att hälsotillståndet är sådant att man utan risk kan deltaga i aktiviteterna med Runners Club.

3. Träningsföreskrifter och trivselregler
All träning sker således under eget ansvar och medlem skall följa de anvisningar avseende, trivselregler och träningsmetoder som meddelats av Runners Clubs coacher. All träning utförs i lämplig och för ändamålet anpassad klädsel. Runners Club tar aktivt motstånd från allt bruk av droger och dopingpreparat. Om det kommer till vår kännedom om medlems användande av droger och/eller dopingpreparat kommer vederbörande att stängas av från träningen med omedelbar verkan. Runners Club förbehåller sig rätten att vid regelbrott, utebliven betalning, utlåning av medlemskort eller drog och dopinganvändning att omgående avbryta detta avtal. Minimiålder för att teckna medlemskap är 18 år. Lägsta ålder för att träna i Runners Club är 16 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs vårdnadshavares eller förmyndares underskrift.

4. Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall
Runners Club ansvarar inte för förluster pga. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller an¬dra besökares tillhörigheter. Runners Club ansvarar inte heller för personskador som förorsakats medlem pga. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå. Vid händelse av stöld eller olycksfall får medlemmen vända sig till det egna försäkringsbolaget.

5. Prisändring
Under bindningstiden är medlemskapet garderat mot prishöjningar, utom de som kan komma bero på ökningar av mervärdesskatt.

6. Praktiska ändringar
Runners Club, vars drift ansvaras av Filborna Arena, förbehåller sig rätten till ändringar i utbud, träningstillfällen, tider och medlemsvillkor. Runners Club anses ha med¬delat sina medlemmar genom att information om eventuell ändring anges på särskild plats på Runners Clubs hemsidan www.runnersclub.se

7. Marknadsföring
Genom din anmälan lämnar du ditt samtyckte till att dina tider och ditt namn publiceras på webb och sociala medier. Detta innefattar även eventuella bilder och filmer från evenemang som innefattar dig. Du lämnar även ditt samtycke till att Helsingborg Marathon har rätt att använda dessa bilder i sin marknadsföring, på internet och ev. i dagstidningar utan att du har rätt till ersättning.

8. Hantering av personuppgifter
Du godkänner även att vi lagrar dina personuppgifter enligt riktlinjerna och informationen som finns att läsa i vår integritetspolicy som finns att läsa här.