Du måste fylla minst 15 år under 2024 för att få vara medlem i Runners Club. Tänk på att du måste ha dina föräldrars tillåtelse att bli medlem om du är minderårig.