Du måste fylla minst 15 år under 2022 för att få vara medlem i Runners Club.